La distribution de Boukyaku No Senritsu

Acteurs principaux

Masumi Asano (2004-2004)
(Personnage : Sayoko Tsukinomori )
Houko Kuwashima (2004-2004)
(Personnage : Bocca Serenade )
Mamiko Noto (2004-2004)
(Personnage : The Melody of Oblivion )

Acteurs secondaires

Katsuhiro Harasawa (2004-2004)
(Personnage : Aru-koto Nai-koto Parrot / Nic )
Souichirou Hoshi (2004-2004)
(Personnage : Skyblue )
Sanae Kobayashi (2004-2004)
(Personnage : Toone )
Mami Kosuge (2004-2004)
(Personnage : Hecate / Tamakorogashi )
Mitsuru Miyamoto (2004-2004)
(Personnage : Ballard Kurofune )
Issei Miyazaki (2004-2004)
(Personnage : Hikari )
Shoutarou Morikubo (2004-2004)
(Personnage : Hol )
Daisuke Namikawa (2004-2004)
(Personnage : Kuron )
Tomo Saeki (2004-2004)
(Personnage : Solo )
Yukari Tamura (2004-2004)
(Personnage : Koko )
Ken Yamaguchi (2004-2004)
(Personnage : L'Enfant Dragon )

Les Voix