La distribution de School Rumble Ni Gakki

Acteurs principaux

Yui Horie (2006-2006)
(Personnage : Eri Sawachika )
Ami Koshimizu (2006-2006)
(Personnage : Tenma Tsukamoto )
Hitomi Nabatame (2006-2006)
(Personnage : Mikoto Suou )
Mamiko Noto (2006-2006)
(Personnage : Yakumo Tsukamoto )
Kaori Shimizu (2006-2006)
(Personnage : Akira Takano )
Hiroki Takahashi (2006-2006)
(Personnage : Kenji Harima )

Acteurs secondaires

Yuu Asakawa (2006-2006)
(Personnage : Itoko Osakabe )
Ai Horanai (2006-2006)
(Personnage : Megumi Sagano )
Mitsuhiro Ichiki (2006-2006)
(Personnage : Hiroyoshi Asou )
Shinji Kawada (2006-2006)
(Personnage : Haruki Hanai )
Daisuke Kishio (2006-2006)
(Personnage : Kyousuke Imadori )
Yuu Kobayashi (2006-2006)
(Personnage : Lala Gonzàlez )
Hiroki Konishi (2006-2006)
(Personnage : Ooji Karasuma )
Mako Sakurai (2006-2006)
(Personnage : Karen Ichijou )

Les Voix