Accueil > Encyclopédie > S > Suzuka > La distribution

La distribution de Suzuka

Acteurs principaux

Yumiko Hosono (2005-2005)
(Personnage : Honoka Sakurai )
Kanako Mitsuhashi (2005-2005)
(Personnage : Suzuka Asahina )
Daisuke Nakamura (2005-2005)
(Personnage : Yamato Akitsuki )

Acteurs secondaires

Satomi Akesaka (2005-2005)
(Personnage : Miho Fujikawa )
Seika Hosokawa (2005-2005)
(Personnage : Miki Hashiba )
Yuuki Kaida (2005-2005)
(Personnage : Ayano Fujikawa )
Michie Kitaura (2005-2005)
(Personnage : Nana Shirokawa )
Takeshi Maeda (2005-2005)
(Personnage : Sôichi Miyamoto )
Hatsumi Miura (2005-2005)
(Personnage : Megumi Matsumoto )
Takanori Ooyama (2005-2005)
(Personnage : Yasunobu Hattori )
Masami Suzuki (2005-2005)
(Personnage : Yuuka Saotome )

Les Voix