La distribution de Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo!

Acteurs principaux

Akiko Kimura (2006-2007)
(Personnage : Mamoru Yoshimura )
Mikako Takahashi (2006-2007)
(Personnage : Ayako Takasu )

Acteurs secondaires

Mamiko Noto (2006-2007)
(Personnage : Shione Sudo )
Daisuke Ono (2006-2007)
(Personnage : Maya Sudo )
Asami Sanada (2006-2007)
(Personnage : Emelenzia Beatrix Rudiger )

Les Voix