Accueil > Encyclopédie > K > Kimi wa Petto > La distribution

La distribution de Kimi wa Petto

Acteurs principaux

Koyuki Katou (2003-2003)
(Personnage : Sumire Iwaya )
Jun Matsumoto (I) (2003-2003)
(Personnage : Takeshi "Momo" Gouda )
Seiichi Tanabe (I) (2003-2003)
(Personnage : Shigehito Hasumi )

Acteurs secondaires

Sarina Suzuki (2003-2003)
(Personnage : Yuri Shirotae )

Les Voix