La distribution de Kurokami - The Animation

Acteurs principaux

Daisuke Namikawa (2009-2009)
(Personnage : Keita Ibuki )
Noriko Shitaya (2009-2009)
(Personnage : Kuro )

Acteurs secondaires

Kenji Hamada (2009-2009)
(Personnage : Hiyou )
Satoshi Hino (2009-2009)
(Personnage : Daichi Kuraki )
Katsuyuki Konishi (2009-2009)
(Personnage : Reishin )
Jouji Nakata (2009-2009)
(Personnage : Steiner )
Sayaka Oohara (2009-2009)
(Personnage : Akane Sano )
Yukari Tamura (2009-2009)
(Personnage : Excel )
Yumi Touma (2009-2009)
(Personnage : Punipuni )

Les Voix