Accueil > Encyclopédie > A > Aki Sora > La distribution

La distribution de Aki Sora

Acteurs principaux

Shiho Kawaragi (2009-2009)
(Personnage : Aki Sora )
Sayaka Kinoshita (2009-2009)
(Personnage : Sora Aoi )

Acteurs secondaires

Tae Okajima (2009-2009)
(Personnage : Kana Sumiya )
Kana Ueda (2009-2009)
(Personnage : Nami Aoi )

Les Voix