La production de Iroduku : Le Monde en couleur

Créateur

Yuuko Kakihara (2018-2018)
Toshiya Shinohara (2018-2018)

Producteurs

Tsuyoshi Aida (2018-2018)
Hiroyuki Aoi (2018-2018)
Yuuichi Izumi (2018-2018)
Yukata Kashiwagi (2018-2018)
Jin Kawamura (2018-2018)
Toshihiro Maeda (2018-2018)
Mitsutoshi Ogura (2018-2018)
Shouta Tanaka (2018-2018)
Mitsuhito Tsuji (2018-2018)
Fumiki Yamazaki (2018-2018)

Studio de production

P.A. Works

Musique

Yoshiaki Dewa (2018-2018)