La production de Girlfriend, Girlfriend

Créateur

Hiroyuki (2021-2021)
Satoshi Kuwabara (2021-2021)
Keiichirou Oochi (2021-2021)

Producteurs

Hiroyuki Aoi (2021-2021)
Kentarou Hattori (2021-2021)
Masahiro Hibi (2021-2021)
Sumio Udagawa (2021-2021)
Shintarou Yoshitake (2021-2021)

Studio de production

Forecast Communications
Kodansha
Mainichi Broadcasting System (MBS)
Nichion
Nikkatsu Corporation
Tezuka Productions

Musique

Sayaka Aoki (IV) (2021-2021)
Tatsuhiko Saiki (2021-2021)
Miki Sakurai (2021-2021)