La production de Boukyaku No Senritsu

Créateur

Youji Enokido (2004-2004)
Shinji Katakura (2004-2004)
Hiroshi Nishikiori (2004-2004)

Producteurs

Tsuyoshi Kamimiyashi (2004-2004)
Yuji Matsukura (2004-2004)
Yuuki Satou (2004-2004)
Hitoshi Sougawa (2004-2004)
Takashi Tachizaki (2004-2004)

Producteurs exécutifs

Tetsuo Genshou (2004-2004)

Studio de production

Boukyaku no Senritsu Project
Gainax
J.C. Staff
Kadokawa Shoten
Ken Media
TBS
victor entertainment

Musique

Hijiri Kuwano (2004-2004)
Yoshikazu Suou (2004-2004)

Compositeur du générique

Mitsuo Matsuura (2004-2004)
Masumi Yamazaki (2004-2004)