Accueil > Encyclopédie > S > Samurai Champloo > La production

La production de Samurai Champloo

Créateur

Masaru Gotsubo (2004-2005)
Shinji Obara (2004-2005)
Shinichirou Watanabe (2004-2005)

Producteurs

Takatoshi Hamano (I) (2004-2005)
Takashi Kochiyama (2004-2005)
Tetsurou Satomi (2004-2005)

Producteurs exécutifs

Hideki "Henry" Goto (2004-2005)
Shinichirou Kobayashi (2004-2005)
Sanae Mitsugi (2004-2005)
Shirou Sasaki (I) (2004-2005)

Studio de production

Fuji Tv Production
Manglobe Inc.
Shimoigusa Champloos
victor entertainment