Accueil > Encyclopédie > S > Stratos 4 (OAV) > La distribution

La distribution de Stratos 4 (OAV)

Acteurs principaux

Yumi Kakazu (2004-2004)
(Personnage : Mikaze Honjo )
Shiho Kikuchi (2004-2004)
(Personnage : Ayamo Nakamura )
Fumiko Orikasa (2004-2004)
(Personnage : Karin Kikuhara )
Kaori Shimizu (2004-2004)
(Personnage : Shizuha Doi )

Acteurs secondaires

Yousuke Akimoto (2004-2004)
(Personnage : Robert Reynold )
Akiko Hiramatsu (2004-2004)
(Personnage : Chizuru Kubo )
Hisako Kyouda (2004-2004)
(Personnage : Rin Mikuriya )
Sayaka Oohara (2004-2004)
(Personnage : Sayaka Kisaragi )
Akio Ootsuka (2004-2004)
(Personnage : Inquisiteur Tsukino )
Tomokazu Seki (2004-2004)
(Personnage : Kei Fujitani )
Hideki Tasaka (2004-2004)
(Personnage : Tsubasa Miyazaki )
Megumi Toyoguchi (2004-2004)
(Personnage : Annette Kerry )
Kouji Tsujitani (2004-2004)
(Personnage : Kazuma Iwasaki )
Hiroyuki Yoshino (I) (2004-2004)
(Personnage : Sora Ikeda )

Les Voix