La distribution de Chant des Rêves (Le)

Acteurs principaux

Rikiya Koyama (2006-2006)
(Personnage : Hakuoro )
Ryouka Yuzuki (2006-2006)
(Personnage : Eruruu )

Acteurs secondaires

Shuuichi Ikeda (2006-2006)
(Personnage : Dii )
Masayuki Katou (2006-2006)
(Personnage : Derihourai )
Daisuke Kirii (2006-2006)
(Personnage : Oboro )
Takayuki Kondou (2006-2006)
(Personnage : Suonkasu )
Tsuyoshi Koyama (2006-2006)
(Personnage : Kurou )
Rie Kugimiya (2006-2006)
(Personnage : Kamyu )
Hisako Kyouda (2006-2006)
(Personnage : Tuskuru )
Kaya Miyake (2006-2006)
(Personnage : Touka )
Kaori Mizuhashi (2006-2006)
(Personnage : Sakuya )
Mai Nakahara (2006-2006)
(Personnage : Yuzuha )
Daisuke Namikawa (2006-2006)
(Personnage : Benawi )
Sayaka Oohara (2006-2006)
(Personnage : Urutori )
Miyuki Sawashiro (2006-2006)
(Personnage : Aruruu )
Yoshimitsu Shimoyama (2006-2006)
(Personnage : Mukkuru )
Atsuko Tanaka (2006-2006)
(Personnage : Karura )
Akira Tomisaka (2006-2006)
(Personnage : Kuuya )
Akeno Watanabe (2006-2006)
(Personnage : Dori / Gura )

Les Voix