Accueil > Encyclopédie > Y > Yosuga no Sora > La distribution

La distribution de Yosuga no Sora

Acteurs principaux

Hiro Shimono (2010-2010)
(Personnage : Haruka Kasugano )
Hiroko Taguchi (2010-2010)
(Personnage : Sora Kasugano )

Acteurs secondaires

Yuuka Inokuchi (2010-2010)
(Personnage : Nao Yorihime )
Yukari Minegushi (2010-2010)
(Personnage : Kozue Kuranaga )
Takuro Nakakuni (2010-2010)
(Personnage : Ryouhei Nakazato )
Tae Okajima (2010-2010)
(Personnage : Motoka Nogisaka )
Ryouko Ono (2010-2010)
(Personnage : Kazuha Migiwa )
Kayo Sakata (2010-2010)
(Personnage : Akira Amatsume )
Ryouko Tanaka (2010-2010)
(Personnage : Yahiro Ifukube )

Les Voix