Accueil > Encyclopédie > A > Another > La distribution

La distribution de Another

Acteurs principaux

Atsushi Abe (2012-2012)
(Personnage : Kouichi Sakakibara )
Natsumi Takamori (2012-2012)
(Personnage : Mei Misaki )

Acteurs secondaires

Hitomi Harada (2012-2012)
(Personnage : Kirika )
Hiroaki Hirata (2012-2012)
(Personnage : Tatsuji Chibiki )
Mitsuhiro Ichiki (2012-2012)
(Personnage : Kazami )
Tomoaki Maeno (2012-2012)
(Personnage : Teshigawara )
Ai Nonaka (2012-2012)
(Personnage : Yukari Sakuragi )
Naoko Sakakibara (2012-2012)
(Personnage : Reiko )
Kazutomi Yamamoto (2012-2012)
(Personnage : Mochizuki )
Madoka Yonezawa (2012-2012)
(Personnage : Izumi Akazawa )
Seiko Yoshida (2012-2012)
(Personnage : Mizuno )

Les Voix