Accueil > Encyclopédie > R > ReLIFE > La distribution

La distribution de ReLIFE

Acteurs principaux

Himika Akaneya (2016-2016)
(Personnage : Honoka Tamarai )
Ai Kayano (2016-2016)
(Personnage : Chizuru Hishiro )
Ryouhei Kimura (2016-2016)
(Personnage : Ryou Yoake )
Daisuke Namikawa (2016-2016)
(Personnage : Nobunaga Asaji )
Kenshou Ono (2016-2016)
(Personnage : Arata Kaizaki )
Miyuki Sawashiro (2016-2016)
(Personnage : Kokoro Amatsu )
Noriaki Sugiyama (2016-2016)
(Personnage : Akira Inukai )
Haruka Tomatsu (2016-2016)
(Personnage : Rena Kariu )
Yuuma Uchida (2016-2016)
(Personnage : Kazuomi Ooga )
Reina Ueda (2016-2016)
(Personnage : An Onoya )

Acteurs secondaires

Les Voix