La production de Shin Tenchi Muyou !

Crateur

Mayori Sekijima (1997-1997)
Nobuhiro Takamoto (1997-1997)

Producteurs

Kazuaki Morijiri (1997-1997)
Yumi Murase (1997-1997)
Shinjirou Yokoyama (1997-1997)

Studio de production

AIC - Anime International Company
Pioneer LDC
Sotsu Eizo
TV Tokyo

Musique

Shunsuke Kikuchi (1997-1997)

Compositeur du gnrique

Tomoki Kishimura (1997-1997)
Kyouko Matsumiya (1997-1997)

Interprète du gnrique

Yuri Amano (1997-1997)
Mayumi Iizuka (1997-1997)
Masami Kikuchi (1997-1997)
Yuuko Kobayashi (I) (1997-1997)
Etsuko Kozakura (1997-1997)
Yuuko Mizutani (1997-1997)
Ai Orikasa (1997-1997)
Yumi Takada (1997-1997)
Linda Yamamoto (1997-1997)
Chisa Yokoyama (1997-1997)