Accueil > Encyclopdie > S > Shikabane Hime > La production

La production de Shikabane Hime

Crateur

Shou Aikawa (2008-2008)
Yoshiichi Akahito (2008-2008)
Masahiko Murata (2008-2008)

Producteurs

Keiichi Kashiwada (2008-2008)
Tomoko Kawasaki (2008-2008)
Nobuyuki Kurashige (2008-2008)
Yasuhiro Takeda (2008-2008)
Hiroyuki Yamaga (2008-2008)

Studio de production

Feel
Gainax
Starchild Records
Techno Sound

Musique

Norihito Sumitomo (2008-2008)

Compositeur du gnrique

atsuko (2008-2008)
KATSU (2008-2008)
Norihito Sumitomo (2008-2008)

Interprète du gnrique

Angela (2008-2008)
Mayumi Iizuka (2008-2008)